Oldalsáv

Felnőttoktatás

A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás keretében biztosítja két szakma ingyenes megszerezhetőségét.

Nappali rendszerű ingyenes felnőtt oktatásra(államilag támogatott) az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). Itt felső korhatár nincs!

Választható képzéseink:

Technikum /érettségire épülő képzés; 2 éves/:

  • magasépítő technikus

Szakképző iskola /10. befejezett évfolyam vagy egy iskolarendszerben szerzett OKJ-s végzettség vagy érettségi bizonyítvány; 2 éves/:

  • asztalos,
  • ács,
  • festő, mázoló, tapétázó,
  • kőműves,
  • burkoló,
  • kereskedelmi értékesítő

BEIRATKOZÁS

Be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt.

Két ingyenes szakképesítésre ad lehetőséget az állam.

AZ INGYENES ELSŐ ÉS MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS FELTÉTELE

Aki még nem szerzett a magyarországi iskolai rendszerben szakképesítést, vagy csak egy szakképesítést szerzett, erről nyilatkoztatni kell a beiratkozási lapon.

számít szakképesítésnek: gimnáziumi, szakközépiskolai érettségi (nem jogosít munkakör betöltésre); diploma (ez szakképzettség); szakiskolában 10. évfolyam megszerzése.

Felnőttképzésben szerzett szakma nem számít, hiszen ez iskolarendszeren kívül szerzett képesítés. Pl.: tanfolyam, munkaügyi központ általfizetett, projekt keretében támogatott vagy munkáltató által fizettet képzések. (Ha nem volt diákigazolványa akkor biztosan iskolarendszeren kívül tanult.)


JUTTATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK

Diákigazolvány az intézményben igényelhető. Tekintettel arra, hogy a második szakképesítés csak a felnőttoktatás esti, levelező, vagy más sajátos munkarendjében szerezhető meg, így a diákigazolvány típusa csak ennek megfelelő lehet.

Ingyenes kollégiumi ellátás abban az esetben kaphat, ha még nem töltötte be a 19. életévét.

Árvaellátásra nem jogosult a tanuló.

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás): A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján, saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,

a) akinek mindkét szülője elhunyt,

b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,

c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,

d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,

e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

Kapcsolódó dokumentumok:

Kapcsolat

Dunaújvárosi SZC
HILD József Technikum
Szakképző Iskola és Szakiskola

H-2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 8.
hild@hild-dunaujv.sulinet.hu
+36-25/400-530