Oldalsáv

Iskolakezdési támogatás

2021. augusztus 9.
Iskolakezdési támogatás igényelhető

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. évben is iskolakezdési támogatást
nyújt a dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező dunaújvárosi
lakosoknak, a 2021/2022. tanévre, az alábbi feltételekkel:
Iskolakezdési támogatásra jogosult a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes
képviselő, akinek gyermeke
 nappali rendszerű oktatásban az általános iskola első, a középiskola kilencedik
évfolyamát először kezdi meg vagy
 az általános iskola 2-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban tanul és
 családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, jelenleg 85.500,-Ft-ot vagy
 gyermekét egyedül nevelő személy esetében 350 %-át, jelenleg 99.750,-Ft-ot nem
haladja meg.
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal július 1-től
szeptember 30-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a
jövedelemigazolásokon túl a köznevelési intézmény igazolását a gyermek felvételéről vagy a
köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója (a kérelemhez csatolt
tájékozató a csatolandó mellékletek listáját tartalmazza).
Az iskolakezdési támogatás pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege
 azon gyermek esetében, aki az általános iskola első, a középiskola kilencedik
évfolyamát kezdi meg, gyermekenként 15.000,- Ft,
 azon gyermekek esetében, akik az általános iskola 2-8. évfolyamán nappali rendszerű
oktatásban vesznek részt, gyermekenként 6.000,- Ft.
Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet az iskolakezdési támogatás
kérelemnyomtatványon kell benyújtani Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztályán (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. „B” épület, földszint).
A Szociális Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

Kapcsolat

Dunaújvárosi SZC
HILD József Technikum
Szakképző Iskola és Szakiskola

H-2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 8.
hild@hild-dunaujv.sulinet.hu
+36-25/400-530