SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

OM kód: 203034/005 | H-2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 8.

Intézmény logo

Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

Az 50 éves Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jubileumi Évkönyve:

https://duna-hild.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hild_konyv_2005_teljes_2020_2c6ef4dade.pdf

 

Iskolánk 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz. Állami Építőipari Vállalat támogatásával.
A képzés kőműves szakmában indult, majd a későbbiek során az összes építőipari alapszakma
oktatása elkezdődött, és ezzel arányosan emelkedett a tanulói, ill. a pedagógusi létszám is.
Intézményünk 1961-ben költözött a Dózsa György út 35. szám alatt megépült 6 tantermes
épületbe, és itt épült fel a kollégiumunk is. Az iskola 1973-ban lett önálló, ekkor kapta meg a
MÜM. 340. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet. Épületét 1980-ban bővítették, az új
iskolaépületben 12 tanterem, több tanműhely, szertár is kialakításra került. Ekkor már 530 fő
volt a tanulói létszám.
Sajnos az épület bővítésével együtt nem épült meg a hiányzó tornaterem, és erre a
későbbiekben sem került sor.
1989-ben beindult a speciális szakképzés, amely az enyhe fokban sérült gyerekek számára
tette lehetővé a szakképesítés megszerzését.
Az 1990-es évek elején, a rendszerváltás nyomán az állami nagyvállalatok leépülése
következményeként az általunk végzett gyakorlati képzésre kialakított tanműhelyek több
helyen is felszámolásra kerültek, a képzést megszüntették vagy leépítették, így egyre több
kisebb oktatásra szakosodott gazdasági szervezettel, kisiparossal kerültünk képzési
kapcsolatba.
1994-ben az elsők között kezdtük el az országban a 2+2 rendszerű szakmunkásképzést, amely
a zökkenőmentes átállást biztosította az iskola számára az 1998 szeptemberétől kötelező új
szakképzési rendszerre.
1995-ben a Munkaügyi Minisztérium PHARE támogatással kiírt pályázatán sikerrel
szerepeltünk, és lehetőséget kaptunk a szakközépiskolai képzés beindítására. A PHARE
segélynek köszönhetően korszerű számítógépes szaktantermeket tudtunk kialakítani.
1996-ban jelentős változás következett be az intézmény történetében, egy nagyobb épületbe, a
Bercsényi u. 8. szám alá költözhettünk, és felvettük a kiváló építész, Hild József nevét. Az új
épületben 16 tanterem, tornaterem, könyvtár áll a tanulók rendelkezésére. Ezzel együtt
kaptunk egy tanműhelyek kialakítására megfelelően hasznosítható épületet, amely lehetővé
tette a gyakorlati képzés bővítését.
Ezek a feltételek már lehetővé tették, hogy nagyobb célokat is magunk elé tűzzünk, és mi a
sikerélmény pedagógiai hozadékát, szerepét hangsúlyoztuk.

Elsősorban a szakmai versenyeket helyeztük előtérbe, melyet a mai napig számtalan országos
siker fémjelez.
A másik terület a sport, ahol a röplabda játssza a főszerepet, közel 25 országos elsőséggel,
illetve a 2014-es, valamint 2016-os középiskolás világbajnokság mindkétszer előkelő 10.
helyezésével.
Ezen felül leány illetve fiú labdarúgásban, tornában, tekében nyertünk országos diákolimpiai
aranyérmeket.
Fő célkitűzésünk, hogy a szép klasszikus, fa- és bútoripari, valamint építőipari szakmák,
melyeket oktatunk, megmaradjanak a város képzési palettáján (ács, asztalos, burkoló, festő,
kőműves) és bemutathassuk a kétkeziség minden szépségét és értékét. A szakképzés
napjainkban folyamatosan megújul, igazodva a munkaerő-piaci igények folyamatos
változásához, az új technológiák megjelenéshez. Mindez nem nélkülözheti a rugalmas választ
iskolánk és duális partnereink részéről sem. Olyan szakmai tudástartalmakat szeretnénk átadni
tanulóinknak, melyek igazodnak a munka világának követelményrendszeréhez, beleértve az
élethosszig tartó tanulás, szakmai megújulási igény interiorizációját is. Szakmai képzéseink
figyelembe veszik az adott szakma társadalmi szerepét, annak szükségességét/hiányát,
valamint a szakma vonatkozásában prognosztizálható változásokat egyaránt.
Lehetőségeink közé tartozik még a speciális szakképzés (szakiskolai képzés) felfuttatása, ahol
a gyógypedagógusok közössége jó alapját képezi a pedagógiai kísérleteknek, jó gyakorlatok
kialakításának, illetve a belső továbbképzési rendszer támogatásának.
Esélyteremtő iskolaként fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolai tanulmányaikat a hozzánk
került fiatalok befejezhessék és részszakmai bizonyítvánnyal lehetőségük legyen további
tanulmányokat folytatni vagy elhelyezkedni a munkaerő-piacon. Így már a 2013-as tanévben
elsők között indult el nálunk a HÍD-program, melyet 2020-ban váltott fel a Dobbantó program
a kapcsolódó Műhelyiskolával együtt.
Az orientációs évfolyamon a diákok képességeikhez illeszkedő szakmaválasztás mellett a
szakmatanuláshoz szükséges alapokat is megszerzik.


Partnereink

SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum


Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola

H-2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 8.

Telefon: +36-25/400-530

E-mail: titkarsag@hildiskola.hu

OM azonosító: 203034/005


2024Dunaújvárosi SZC Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola